Welcome on MoZiLive pages

Tieto webové stránky vznikli ako podpora pre freewareový geokešerský program

"MoZiLive -- > MoZiGo"

.

Ak chcete prispieť kliknite...


Link inštalačky MoZiGo 24.7.10.7

Kliknutím na ikonu sa spustí download


MD5=CC7B929CA658B1FFE2C7EF995BD161CB
SHA1=90B8A63F498020CF942ECC969D98BB30C9F37A3D
Link for Download MoZiGo_install_24.7.10.7.exe MD5=FC0E5A92A01E632C6A224A49CF1C0DF0
SHA1=C66F161BCD50BA8F7AD7B16B78620B61F6A38A4C
Link for Download MoZiGo_install_24.6.21.20.exe MD5=6E415FE7CEDEBA23A92F309D80442A46
SHA1=A6CCB49BF44A6CBD0C4FC0A18CC6748A189F8B5F
Link for Download MoZiGo_install_24.6.16.10.exe MD5=01664F75D105D498C35641ECAF0EA2AF
SHA1=F4C367FE1F1930FF8AF484C58038E42046B4B13F
Link for Download MoZiGo_install_24.6.6.6.exe MD5=8419EA40C817580A0F4A41638B053502
SHA1=6B5CFDBEF88D55FD62D14428556669A3A729DB88
Link for Download MoZiGo_install_24.5.27.11.exe MD5=64602A18352BE5B73602C50EA29F2164
SHA1=7B2FA20395B99337B7413C04780044CD23293475
Link for Download MoZiGo_install_24.5.25.17.exe MD5=2ED4B0F27B6C2A3C86C280EA77781123
SHA1=B98DE3B4ACDD2FB13FCB10A08BFB8628B72039B3
Link for Download MoZiGo_install_24.5.10.12.exe MD5=2ED4B0F27B6C2A3C86C280EA77781123
SHA1=B98DE3B4ACDD2FB13FCB10A08BFB8628B72039B3
Link for Download MoZiGo_install_24.5.10.12.exe MD5=714C7461607F42BBA4EDECC4D3201C40
SHA1=531271E1B35644E14AE67E45AC7047DEC812F746
Link for Download MoZiGo_install_24.5.2.15.exe MD5=662E7BF918F3DD6569DC40B44FD58EC3
SHA1=E582FE016AF7B5BCAB1C46802C6F56BF50B565B6
Link for Download MoZiGo_install_24.4.21.6.exe Link for Download MoZiGo_install_24.3.17.17.exe Direct link for download installer MoZiGo_install_24.3.26.6.exe(md5=)

MoZiGo_install_24.3.4.17.exe

MD5=9AC2D0E2122EDEC09E838F5FF7EBBC6B
SHA1=5F3FDC05E4D700F17B00A947120C8A2419E9E9F2
Link for Download MoZiGo_install_24.3.4.17.exe Direct link for download installer MoZiGo_install_24.3.17.17.exe(md5=)

SHA1=596CA78B31B45A9E438C1482BD933A7AC29D38FE
Link for Download MoZiGo_install_24.2.29.23.exe Direct link for download installer MoZiGo_install_24.3.4.17.exe(md5=)
Direct link for download installer MoZiGo_install_24.3.17.17.exe(md5=)

MoZiGo_install_24.2.28.6.exe

MD5=0863BE047EBA16D80D9BEA2120A3621E
SHA1=71EE47F0161FFC4D3ED737C4EACEDF178E87D5C6
Link for Download MoZiGo_install_24.2.28.6.exe Link na stiahnutie inštalácie MoZiGo_install_24.2.28.6.exe(md5=)
Direct link for download installer MoZiGo_install_24.3.4.17.exe(md5=)

MoZiGo_install_24.2.23.6.exe

MD5=325D16A08DABFF3DF15B54B69645419B
SHA1=4552AB6A17BAC8A4E1078BD29E92460B43365D38
Link for Download MoZiGo_install_24.2.23.6.exe

MoZiGo_install_24.2.15.13.exe

MD5=B2665A2B5019184E602D21D0676AEE04
SHA1=AD0F4AE8409F25E2DF23DDA6BAC7922272441090
Direct link for download installer MoZiGo_install_24.2.15.13.exe(md5=)

MoZiGo_install_23.12.24.15.exe

MD5=3DB047B06ECBCEA7009587A53F9F1B90
SHA1=02432032D9E9E6BD3CDE79BDC42F8665B78F4AEC
SHA256=36C8851076D97D4E17D41D6CC926D9E484A1B57F666542E216D5C685019DDAB9
Link for Download MoZiGo_install_23.12.24.15.exe

MoZiGo_install_23.12.14.15.exe

MD5=C60157047BB741B47AFA95CE1106B7D8
SHA1=ECD78989DCCE76746D9B2E0A15C165A288FE1AA9
SHA256=30D5A121B340A3B005AFCA2595721812AEE9A7EE54CEA9B877889DFCDE28F4D7
Link for Download MoZiGo_install_23.12.14.15.exe

MoZiGo_install_23.12.6.12.exe

MD5=1B1CA32B86789B6DBCEFF30CE4114AEB
SHA1=D03CD1DD02251D5ED50B0BF51C63D04502F50BFF
SHA256=89ACBA3159EF9463B6EDE35A777E4FEE5D886C7603396368C0D3CFD93452A398
Link for Download MoZiGo_install_23.12.6.12.exe

MoZiGo_install_23.11.25.20.exe

MD5=DEFB13361A433CC08B5F6A3BDDC492AE
SHA1=32457F4F1794A6B3B800868EA3663C056E3FAA3F
SHA256=3B1896B5259931A6421AD6BFD5601C18EF5937836ACA25E9FF4978CEB947EC7B
Link for Download MoZiGo_install_23.11.25.20.exe

MoZiGo_install_23.11.18.17.exe

MD5=BA220C7D5C1F013C2469FF2291F4EAD5
SHA1=240935C0E5EDA2F5D264509C0610889E4E1FF316
SHA256=DF7FDC59D58C1CEBDA879A294D88363487EA907299A4758AEF7F71DA2D8B8C4F
Direct link for download installer MoZiGo_install_23.11.18.17.exe(md5=)

MoZiGo_install_23.11.7.18.exe

MD5=1DCAF420B5E0F9EC4BCBA9E269806BC3
SHA1=F0BCECB5AB961D1A66BFFB103B924432F32836DC
SHA256=9AC3251BFD596606C46C7CF8B32F7934F8F7803F18A757F20335967287805F26
Link for Download MoZiGo_install_23.11.7.18.exe

MoZiGo_install_23.10.27.10.exe

MD5=B4D0813E60D957C2DDC6BDDE357A7CB4
SHA1=ED9026CF932AE40C58E120F1CC7E16BE334A32CA
SHA256=C6611D3DBDDC6DAD766796D3E00B58DECF9AF6510B375A06D028243A9E25DA44
Link for Download MoZiGo_install_23.10.27.10.exe

MoZiGo_install_23.9.21.12.exe

MD5=9A8A677CB58906D20FE92908411BC9FB
SHA1=21BB46D14DCC8C7B836DBAE340EAF3729C7D2267
SHA256=1DB53B358A1A654CB55ACBDF42F95837D676C2C9119EC6D2AF8AD4E630881284
Link for Download MoZiGo_install_23.9.21.12.exe

MoZiGo_install_23.8.26.6.exe

MD5=95BAB9180EC2A57B0214686E1DE8B616
SHA1=9C2722576AB799EFDBA8BD9B5155B5068DE1FE9A
SHA256=CDB6E6E66F150A19D856AE843BCD81C350668F3857B9615DD30B3B910C55E7D2
Link for Download MoZiGo_install_23.8.26.6.exe

MoZiGo_install_23.8.10.8.exe

MD5=32605D8D60B53698E05D4479DE481DE9
SHA1=74BA31A1896F64E33F70C23A1C5506D25B9073C9
SHA256=F91AED00A36032AB64B2259BE6825113F91CFDBE90561488153ED45EDE5A38C5
Link for Download MoZiGo_install_23.8.10.8.exe

MoZiGo_install_23.6.19.12.exe

MD5=A330B18A8AE1CF70EACA0D95466010D2
SHA1=7F00A0F019A4882D65C88904AADD6FDE5949E247
SHA256=46FA7E8B64795EA0B6F6237F3C57613373AAEA5919786D2F867633A35945A2AC
Link for Download MoZiGo_install_23.6.19.12.exe

MoZiGo_install_23.6.4.12.exe

MD5=71D9D02B1D0378EDE2A48F037466BE27
SHA1=133D8491F6DCB09E93AF3D523AB7008D96B32F26
SHA256=87CB03655B52B8284EA5F41276FBAE90B7B0E33463D19757FC81DB4F78580AA6
Link for Download MoZiGo_install_23.6.4.12.exe

MoZiGo_install_23.5.18.23.exe

MD5=A27D6CBCCE94ED52B21A7E21F1AD189F
SHA1=0DAAAB89EFCE2727DCBA75A8B27924D439463FE6
SHA256=9521A88E9AFDEAEE758E1AB774D791B3F57CD8C7FC4E1C84D596774CBD6FEFEB
Link for Download MoZiGo_install_23.5.18.23.exe

MoZiGo_install_23.5.7.8.exe

MD5=430395F2C05ACF48693E5E44F5089922
SHA1=E42EB0AB00F67A8D4213B42A3ADCCD0D98AC4BED
SHA256=1DD7E44481A6D4899F41AB0C917616CC8381B0752A0F47D0B7C5632753EFC8CE
Link for Download MoZiGo_install_23.5.7.8.exe

MoZiGo_install_23.4.23.17.exe

MD5=FC23FB35EB78ECE127AFDB11771E4317
SHA1=D5CEE18D48CC50ECF4538286EE8187F0917481AE
SHA256=D69CECEC3A9838BE2ECA5473442BC2592D325FAD608D2DDB6007CFDF211BD734
Link for Download MoZiGo_install_23.4.23.17.exe

MoZiGo_install_23.4.4.17.exe

MD5=30F59FA97EB07B690C83F7F0051691ED
SHA1=5031F855FAF2377879E1F2696D020F65EA49C279
SHA256=630E8C6D0BFBFC8725CACAED6778D9D32AB944B9CCEBFE3E50120BBB7E6EB0FB
Link for Download MoZiGo_install_23.4.4.17.exe

MoZiGo_install_23.3.17.15.exe

MD5=9B1D8C612E53440AD4A3AF813C63FEDB
SHA1=347857A1869D25D7F292D79D4C23EF82E892B975
SHA256=99ADCB82B16BFE6AF55BB940912DAAAFB2D84D46C2F5F0EDCDEE90B8846E468A
Link for Download MoZiGo_install_23.3.17.15.exe

MoZiGo_install_23.3.2.15.exe

MD5=C2F406E36303415FA5B45E08E3E1304B
SHA1=72A55BE13CCA402571B5C17E27939D57E3E3289D
SHA256=EDACB9F28623E0A543B48188C11E203A4F927ACA2170047613A25F6A0C2927C4
Link for Download MoZiGo_install_23.3.2.15.exe

MoZiGo_install_23.2.20.16.exe

MD5=E99B40B55E0C6D5D22BA6F9DD59DD1EB
SHA1=56E2DC4644B37222642238C6209402E3D73C5C8A
SHA256=E76C86F499D763A3B65A79B7B9F4A8DFE82066437E8894EEA5DC1F172AF66881
Link for Download MoZiGo_install_23.2.20.16.exe

MoZiGo_install_23.1.18.10.exe

MD5=C47EE6DBB25017B52DE2B054BE040A52
SHA1=AD22D6666ED3B303691A7FBBAF474D2ECA055673
SHA256=A37036CF4A11AB5F605EC0F4095EF612FD72C238DC54263A737E96F2B9F1082F
Link for Download MoZiGo_install_23.1.18.10.exe

MoZiGo_update_23.1.18.10.exe

MD5=D01ECBB9FE6512230693A35658D7235D
SHA1=8ABF1679151C1ED9D45D2EC7B42BE139E7F782B9
SHA256=ACD7F9EEA25D40F363655D37C8227C218C879B61F9D66CCB466786F760E26466
Link for Download MoZiGo_update_23.1.18.10.exe

MoZiGo_install_22.12.30.12.exe

MD5=22ABCB7E8B8DC2A3AAE27E8DA65BFC31
SHA1=BECD2C48A2C2ABAC8DC0F163DBE7FF59CCC62264
SHA256=F70609CA2695A0B5D78F51D10E78022907DBE13B181AD5B7D94DD8E9713BE48A
Link for Download MoZiGo_install_22.12.30.12.exe

MoZiGo_update_22.12.30.12.exe

MD5=1EAE77B0F503A4505E345DD7DE4F7129
SHA1=2121D367C653105D092B5AF647C1F0FFD2B96AA4
SHA256=620EBD1F7B9E1D014FAD84F34B2715C99BAD93DDD391E94764A385D55E948CF3
Link for Download MoZiGo_update_22.12.30.12.exe

MoZiGo_install_22.12.23.12.exe

MD5=1D839368878B498BB2A031A5DFBE0579
SHA1=14033D60877812FA44FD53D49350E167AD16BA1D
SHA256=4F2CB440D1F3CF3B97DE330B34623D243FC55687AAE8F0F95998D0D215C07461
Link for Download MoZiGo_install_22.12.23.12.exe

MoZiGo_update_22.12.23.12.exe

MD5=8B639A56BE9182272C56418E9FBC4F29
SHA1=1493E6E37FACF0862F598E67A1EBA77D75515BAE
SHA256=F9E8A4BBD9EDC550654436B4FACF6196EF26622B303D19E0F504EA88D232D8E1
Link for Download MoZiGo_update_22.12.23.12.exe

MoZiGo_install_22.11.9.15.exe

MD5=E3EB1B3D22F5D39172D24CEF34D980AE
SHA1=7D1C59AAB77B0C6C23B7BA465714478A23DF8A27
SHA256=BD59D394D62650C6C7B1EE1493AD8D4643D0689D0BA0BF990FA0A285F1B87D81
Link for Download MoZiGo_install_22.11.9.15.exe

MoZiGo_update_22.11.9.15.exe

MD5=C7AF75663E4CAFC4EF2DDEC0F317BD2C
SHA1=4CF4E61F14771178BC72774434342F1A0D6FEC3B
SHA256=4B6D6CA281E5EAF07F0E8B6B25E04E580B8DC71C1F3F44FED03F06217F925062
Link for Download MoZiGo_update_22.11.9.15.exe

MoZiGo_install_22.10.26.11.exe

MD5=853607FB1F24AF29807E4549DD5F7E43
SHA1=84B482EC94B5C2649F76375578E04FF8A24D1404
SHA256=79BE5562676FBDE07DF4D98C0587DAD30C183ED1845F0DECB096FB29C7E9CEC1
Link for Download MoZiGo_install_22.10.26.11.exe

MoZiGo_update_22.10.26.11.exe

MD5=9A6EA5E91D444E44B6A6D9E5A4F51CDB
SHA1=C9E22975FE154134A7C54BD776E8A0E8FA1DBAA9
SHA256=A943CB6745BFBCD118BB09CFD5156340774A158E92E6B59DCC1848D759C8E5F2
Link for Download MoZiGo_update_22.10.26.11.exe

MoZiGo_install_22.10.25.16.exe

MD5=77631592016BBD6771B827BE0C7E6222
SHA1=4E2D1CBA619FD7E9F388D06983412639E427ABD1
SHA256=41DA0C3285F398E5EFE9A34871163CA838797285F670E4CA6A64A16A3EFAE4F0
Link for Download MoZiGo_install_22.10.25.16.exe

MoZiGo_update_22.10.25.16.exe

MD5=748B25DC7143B67373DE5D47D77BB19B
SHA1=A3B04F1ED76AB20B5A461D81ED9EBEC119D1A7EB
SHA256=54375BBFBF7D4A7FA7D15B6AD5AF209751A9EE60DD59D325D0263B7CF7DB29F4
Link for Download MoZiGo_update_22.10.25.16.exe

MoZiGo_install_22.10.22.11.exe

MD5=FA61675ABD5ADEF0F8812EE164B059DB
SHA1=EE081F5E6C90C9EB33F71594044C9318F4E47E81
SHA256=3BB0A15405757B7A577BC3DE0B4992C9157378C5615F68D4E2E9D8BEE087A0B6
Link for Download MoZiGo_install_22.10.22.11.exe

MoZiGo_install_22.10.18.11.exe

MD5=41DFD5EEC37F492EC00520E0043BEA96
SHA1=9121D09315E866DE6A9D33866B051AE850BCD8D1
SHA256=F33A5D0B7EAEE9C680231021740708059EF400C4831AB411144052CF1C2035B2
Link for Download MoZiGo_install_22.10.18.11.exe

MoZiGo_install_22.9.29.10.exe

MD5=77B5F629DEC7322A83D052E883879841
SHA1=CD94AF52671F12948619B8C453EF57AE808D5598
SHA256=BA2254C4A7D788BE5BE772EBF4A8EAB067CCCDB12A95EB73705BA141B0AE0262
Link for Download MoZiGo_install_22.9.29.10.exe

MoZiGo_install_22.8.6.10.exe

MD5=68B908D8BA941D425F1075ACCF624A00
SHA1=E10E9EC9BE4B2624256BADAFB47234DC550ADBF8
SHA256=BC0878AEE68A3E82337052FD4ECF35BF8481118C29A49DC54429BF18499050E5
Link for Download MoZiGo_install_22.8.6.10.exe

MoZiGo_install_22.5.23.6.exe

MD5=347E374A613D95E783A1D1C79666CB81
SHA1=4A81CED113D6343954CF61C66FE828A25956F280
SHA256=67935BAC409F1D26C621BA084826A6ECBD6DD0EB35C2F308765EB39F863BA707
Link for Download MoZiGo_install_22.5.23.6.exe

MoZiGo_install_22.5.7.12.exe

MD5=5638D38D02CC281D5554D2FC6E48C894
SHA1=10C0005BFC15FD8B84A4A327C2E088BF98F7A1A3
SHA256=6FB891F82564281D85CC81CDF99ABE2053A91E2D7418D2AC384F88B5819A5A34
Link for Download MoZiGo_install_22.5.7.12.exe

MoZiGo_install_22.4.10.17.exe

MD5=45F4C53710642CDDA05DF93A93213C2E
SHA1=A41A599FC94CC45F361E8943AE8F3152C7044087
SHA256=76027DF56B67897F17EA7E27ED2046258BA4FE8DE0E30DC669DDCDC07C82D5BA
Link for Download MoZiGo_install_22.4.10.17.exe

MoZiGo_install_22.3.8.20.exe

Údaje o kontrolných sumách inštalačky, metódu SHA256 používa kontrola na stránke VirusTotal MD5=0B94BDD1CE9303DCDA4950D0BB0525C5
SHA1=B6D299A976917676C5E77602922252A2A215D045
SHA256=7923259CA2CA208EDA531EE493DD1BDA3EF2386BF0F635667CB029F8B36B38E3
Link for Download MoZiGo_install_22.3.8.20.exe

MoZiGo_update_22.1.28.13.exe

MD5=6074E97A26F8E28D5507E36A533E06F1
SHA1=CCEC0B74D33655941BFCB8E16F6FFB1DB2CB0835
SHA256=08204694B3D49304467C960A31EB966026B0A07B42CFD6529194D8C235B5F266
Link for Download MoZiGo_update_22.1.28.13.exe

MoZiGo_install_22.1.28.13.exe

MD5=DDFCC3783FE1271371064E6DAD9300EC
SHA1=342E9FDCC79DE197F2C1EC5475823B30A814336E
SHA256=69B9AE4BB3BC2A3D1CEDBE721C19B1EA2FF6F19E6B8B6D5C99563E444AA3F4F8
Link for Download MoZiGo_install_22.1.28.13.exe

MoZiGo_update_22.1.6.13.exe

MD5=CCF9E0D332AB9A72BF339DFD8839330B
SHA1=499E74E12FE43703AF230A82A94AF421D35659C1
SHA256=A48A403DF9E8EBE315E3D78694DC9649AB64A207F1979954F1880DF103050288
Link for Download MoZiGo_update_22.1.6.13.exe

MoZiGo_install_22.1.6.13.exe

MD5=998B8DD0AE405B7FDA7EF8D159766958
SHA1=16605B45FBF2C3B1559F437C28CDDB661725229B
SHA256=E8B0D8F50516747419C4ECD3ECCF703299F7E270962504CED30B281DF16E82BC
Link for Download MoZiGo_install_22.1.6.13.exe

MoZiGo_install_21.12.24.20.exe

MD5=DEE0FAE076C67C34DFC2361A5A8A99E0
SHA1=FB55A15B4BEBAB4B722AC2C01FF7449A8DDF72B8
SHA256=D198A3E6460897CBB5AE6DC4968BFE5B1C98E158D2859865915CD9734CE9D5E8
Link for Download MoZiGo_install_21.12.24.20.exe

MoZiGo_update_21.11.1.12.exe

MD5=F357C17503F231330850CFF248489AD6
SHA1=E8686FC3BB7C02FCD8D21D2A0F0E59476BEADE2A
SHA256=1387A3E0CCC159C23F83E1B1BE238E22924B41AED99696EC03FB8890EEE2A425
Link for Download MoZiGo_update_21.11.1.12.exe

MoZiGo_install_21.11.1.12.exe

MD5=3136E0FB0CA4948C11E319DAEE2E4277
SHA1=CE15D26BF42B1177CEA429691F5DBA070357B58C
SHA256=CDEEAD969EF93753E9F9BC5712DE3DC1683170AD75256791946DD39411E76A3B

Link for Download MoZiGo_install_21.11.1.12.exe

Finančná podpora vývoja MoZiGo~MoZiLive

Príspevky na vývoj

MoZiLive&MoZiGo je vyvíjaný a šírený ako freeware. Do jeho vývoja som sa pustil preto, že nič podobné pre geokešing neexistovalo /resp.som o tom nevedel/. Ak mi však chcete prejaviť vďaku, uznanie za čas, strávený vývojom a  podporou, alebo ak sa chcete podieľať na nákladoch, spojených s  prevádzkou webu, či usúdite, že vám MoZiLive ušetril veľa roboty a času a uvažujete nad tým, ako by ste mohli podporiť jeho ďalší vývoj, môžete poslať finančný príspevok v ľubovoľnej výške na účet:

Číslo účtu na Slovensku: SK0509000000000028380658

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Ústredie
Suché mýto 4
81607    Bratislava
Slovensko


Číslo účtu v Čechách:27-8716770277/0100

Banka: Komerční banka

Účet v Čechách nám dala k dispozícii rodina a tak Vás chcem požiadať, aby ste uviedli v správe pre príjemcu "Mozigo alebo MoZiLive". Ak pošlete mail na mozigo(zavinac)zubor.net, budem vás vedieť hneď zadať medzi priaznivcov MoZiLive na tomto webe...

MoZiLive budem samozrejme vyvíjať dovtedy, kým ma to bude baviť a kým bude inšpirácia...

Príspevok je možné poslať aj prostredníctvom služby PayPal:   
Prednastavená suma je 5 Euro ale samozrejme poteší akákoľvek suma...

 • Príspevok na vývoj cez kryptomenu bitcoin

 • Domov
 • Postup pri generovaní štatistiky

  1.Východzie predpoklady

  • Stiahnuté všetky logy
  • Stiahnuté listingy kešiek ktoré ste našli
  • Ak chcete zaradiť modul FusionTable, predpokladom je developerský účet na google /je to free/
  • Ak chcete zaradiť modul CWG & SWG , predpokladom je účet na https://cwg.gcm.cz s db nájdených koliečok

  2.Otvorenie okna s generátorom štatistiky

  Použite menu file -> Statistics.

  Pokiaľ ešte nemáte v PC stiahnuté štatistické dáta zo stránky project-GC alebo ich chcete občerstviť tak si vyžiadajte cez menu Get Access Token prístupový token pre project-GC

  Popis najhlavnejších častí obrazovky generátora štatistík.

  Kompletné štatistiky zobrazené cez iframe