Snow

MoZiGoZobrazenie logov

Button do listingu na rýchle zobrazenie logov

Zmeny v logovaní

Pispôsobenie sa zmenám

Filter na Lab ikony

Vykreslia sa iba Labky vybraté v nastaveniach programu

Waymarking

Súčasné/paralelné sťahovanie až 10 WM stránok

Chyba v PCN

Personel cache note - zmena v html listingu okolo PCN spôsobila chybnú separáciu údajov.

"opted-out user"

Kto je za označením "opted-out user"

Labky

Export do lab gpx dostal parametrizačnú obrazovku, kde je možné nastaviť druh lab gpx exportu a filtrovať obsah podľa vyriešených Labiek

Labky

Dve varianty exportu do gpx kompatibilné pre Locus,CGEO aj Garmin/Monterra. Detail o Labke obsahuje info o nájdení/nenájdení Labky

Labky

Dve varianty exportu do gpx kompatibilné pre Locus,CGEO aj Garmin/Monterra. Detail o Labke obsahuje info o nájdení/nenájdení Labky

OSM mapa

Hľadanie cesty s vynechaním dialnic a platených ciest

Prepracovaný Settings programu

Snaha o zjednoduśenie a sprehľadnenie nastavovacej obrazovky

Finálky cez gpx

Import Coordinate Override a PCN z gpx na GroundSpeak

Sumárny close button pre listingy

Umožnuje uzatvorenie všetkých otvorených listingov naraz

"Nájdi cestu" z detailu o keške

Z detailu o keške kliknutím na "Route to", opravená chyba v "Download GPX"

ADB(Android Debug Bridge) ako spôsob exportu sa stáva súčasťou full inštalácie

Full inštalačka sa pridaním inštalácie ADB zväčšila o cca 5.6MB, systémová PATH sa nemodifikuje, mozigo adb využíva cez priame volania...

Pridanie do zoznamu BM

Z detailu o keške kliknutím na link - pridanie do zvoleného BM

Download gpx

Stiahnutie gpx súboru priamo z detailu o keške

Zmena v hlavičke gpx pre garmin

Kompatibilita s BaseCamp a Mapsource

Chyba exportu addwpt do "starého formátu" gpx

Nadmorská výška v detaile kešky

Po kliknuti na ikonku kesky zobrazí aj nadmorskú výśku - údaj je zobrazený v riadku za krajom

Nefungujúci link na polygone hranice regiónu

Kliknutie teraz otvára obrazovku s filtrom

Chýbajúce addwpt v exporte do gpx

Chýbajúce Addwpt pre neaktualizované listingy - dlhodobá chyba v mozigo

GME+GCLH v GS mape

Po kliknuti na ikonku kesky na mape sa zobrazia posledné logy a vlastný log na keške pokiaľ existuje

"sk.mapy.cz"

Od istej doby router mapy.cz generuje taký link, ktorý IE akejkoľvek verzie nedokáže spracovať, preto sa výsledok nájdenej trasy dá zobraziť len v externom browseri

Úprava funkčnosti Markera "Cross Coordinate"

Po zmene súradníc cez "drag-drop" sa teraz dá použiť ako cieľ routovanie čiže modrý marker(Štart)->žltý marker(Cieľ)

Waymarky

Prispôsobenie sa zmenám, sťahovanie cez "obrazovku filtrov", nový generátor mapky s waymarkami

Príprava na zjednodušený update

Updateovať sa bude dať len exe súbor a nevyhnutné jazykové súbory - od ďalšej verzie

GCLH

Úprava javascriptu - zmeny v html na GS

Úprava šablóny listingu

Vykreslovanie logov s obrázkami a zmena v zobrazení fotohintu

Oprava indexu

Niekedy sa stane, že dôjde k chybnému zobrazeniu miesta kešky na mape, vtedy použite opravný toolbutton.

Odstránené zistené chyby, úpravy programu

Diakritika v spoileroch,niektoré formáty dátumov..., úpravy v prihlasovaní, triedení

Značka pre označovanie polohy

Kliknutie na ikonku "Find My Location" využité na ukázanie presného miesta vybranej kešky z hlavného zoznamu

Novinky

Nová GSmap od groundspeaku, nájdenie kandidátov na odlov FTF,TTF,STF , zobrazenie a skrytie Lab kešiek. Nájdenie kešky pozdĺž trasy ku keške nájdenej programom, záložky s nástrojmi MultiSolver, Encoder-Decoder, Toolbox, zoradenie kešiek podľa modrej značky na mape

Nájdenie potenciálne možných FTF,STF,TTF

Kešky, ktoré majú aktuálne počet nálezov = 0,1,2

Zoradenie kešiek podľa vzdialenosti od modrej značky

Radenie nie je teraz vždy podľa HC, ale vzťahuje sa k modrej značke, ktorú si môžete presunúť kedkoľvek

Okolo trasy

Možnosť hľadania okolo trasy po kliknutí na nájdenú trasu od Modrej značky na mape po "Route to" na info o keške

Adventure Labs

Nájdenie optimálnej trasy pre "rodinu labky"
Vypnutie/zapnutie vrstvy s lab keškami cez GME ikonku

Labky

Prispôsobenie sa zmenám na serveri labiek

Popup menu po kliknutí na link v listingu

Možnosť rýchleho otvorenia v default browseri alebo downlaod & refresh...

Verejné "BM" pre všetkých + Bookmarky pre Premium kešerov, PQ podľa guid

Bookmarky na samostatnej obrazovke, PQ na obrazovke "Nearest"

Nástroj "FP"

Prideľovanie/odobratie Favoritného bodu z listingu ku keške

Nástroj "Ceruzka"

Súradnice Coordinate Override a PCN z listingu ku keške

Zmena v zobrazovaní listingov

Uzatvárateľné tabsheety s listingami

Revízia obrazovky exportov/importov

Podmienené vyradenie/zaradenie rozhrania MTP, FTP

Vynútené HTML zmeny

Inovovaný obslužný script GClh

Zoznam videí o programe

Ďalšie stránky geocachingu v stavanom IE s GClh skriptom

Oprava "falošných" gif ikoniek

GClh v listingu kešky

Listing kešky obohatený skriptom GClh

GME

Úprava získavania súradníc z mapy

Login

Prispôsobenie sa zmenám v prihlasovaní na groundspeaku

Munzee

Prispôsobenie sa zmenám v API na serveri munzee

Labky

Prispôsobenie sa zmenám na serveri labiek

Challenge

Lokálny test plnenia v lua kóde

Do obrazovky filtrov pribudlo spracovanie Protected areas, Protected landscape areas, National parks

Z Groundspeak mapy na pravú myš cez Show je možné vyvolať download pre Chránené územia a národné parky

Úpravy v sťahovaní regiónov

Úpravy v sťahovaní nálezov za pomoci project-GC, zaradenie do regiónov

Hľadanie textu v názvoch kešiek - filtrácia

Výber krajín, regiónov z Labiek použitý aj pre kešky

Úpravy a vylepšenia zobrazení Labiek na mape

LABky vo svete

Úplne nový mapový filter pre regióny celého sveta vychádzajúci z OSM máp

Mikulášska verzia

Všetko potrebné okolo Labiek
Opravené nahlásené chyby

Labky

Import, export z mapy GS

Management máp, upravený skript GME

Vyradené nefunkčné mapy, doplnené linky na náhradné zdroje máp

Management účtov, upravený skript GClh

Správa účtov sústredená do jedného miesta, úprava skriptu na jednoduchšie logovanie.

Exporty

Priame exporty obrázkov do c:geo, Locus, Monterra cez ADB, Satelitná mapa ako obrázok okolia kešky/9x256x256jpg obrázok/ do c:geo
Videonávod - Obrazovka exportov

Mapy sk.mapy.cz

Prispôsobenie sa novým API, upravené funkcie okolo itinerára a ponúkaných trás
Posun mapy je možný len cez kurzorové klávesy!
Plánovanie výletu /trip/ s pomocou mapy.cz

Odstránenie chýb

Hromadné logovanie TB - závislosť na nastavenom jazyku v profile
Kontrola duplicity logovania TB

Odstránenie chýb

Chyba attribútov /tie nové/ pri gpx exporte
Community celebration events pri sťahovaní z mapy
Lokálny test challenge kešiek

Wonders /divy sveta/

Groudspeak pridal do full listingu aj ich ikonky, keška môže byť súčasťou aj starovekých aj novodobých divov

Videonávod o mozigo pre začiatočníkov vytvorené pre potreby https://www.zasipkou.xyz(Toniczech) 2.časť

V tomto dílu si zopakujeme pár věcí a zároveň si ukážeme, jak filtrovat keše podél Vaší trasy. Závěrem ode mě také uslyšíte pár pochval. tomiczech https://youtu.be/Ki4VkN9nrgw

Videonávod nájdenie optimálnej trasy medzi waypointami

Optimalizácia trasy bola možná len medzi súradnicami kešiek, teraz pribudla možnosť skopírovania waypoibntov z listingu kešiek ako keby to boli kešky a tak je možné nájsť vhodnú trasu aj medzi nimi.
https://youtu.be/mCIuWpr26PE

Videonávod o mozigo pre začiatočníkov vytvorené pre potreby https://www.zasipkou.xyz(Toniczech)

https://youtu.be/oK9j_ihf7pk

Verzia programu 20.9.3.14 by mala pracovat aj s windows 10

Zistená nekompatibilita s windows 10. Snáď bol problém identifikovaný správne a najmä odstránený :)...

Verzia programu 20.9.2.12 obsahuje chybu instalacie nových attribútov, stiahnite si ponúknutú opravu 20.9.2.22

StreetView z manuálnej značky na mape

V hlavnom zozname je možné označiť kešky podľa attribútov cez detailný filter.

Doplnenie moziga o 4 nové attribúty

Bonus cache, Part of a power trail, Challenge cache, Geocaching.com solution checker enabled

Zistené a odstránené chyby

Do exportu gpx som pri verzii s "Wonders" exportom vniesol chybu, ktorú som zistil až teraz - verzia 20.8.21.12 to už má opravené.

Posledné videá

Ako na prenos dát s využitím ADB ...
Ako na trasy na mape...

StreetView

Okno detailu kešky po kliknutí na ikonu, je teraz vylepšené o link na streetview, odteraz by to malo fungovať bez ohľadu na použitý jazyk na GS. Podobne aj Lab kešky.

Error "429"

Proti častému sťahovaniu dát sa Groundspeak bráni chybou 429. Posledná verzia ošetruje tento stav čakaním. Je to potrebné najmä teraz pri sťahovaní "Divov sveta"...

Informácia o Zázrakoch sveta

Podobne ako v minulom roku som do programu naimplementoval možnosť zistenia ako sú jednotlivé kešky rozdelené do jednotlivých "kategórií" v zázrakoch sveta.
Z listingu kešiek nie je možné zistiť ako sú kešky zaradené v rámci rozdelenia podľa 14 kategórií. Ak sa však vo filtry sťahovania navolí len jedna zo 14 kategórií budú vrátené len kešky z tejto kategórie. Toto využíva aj program a z územia mapy stiahne postupne vśetky kešky podľa kategórií a poznamená si to do pomocnej tabuľky. Túto informáciu potom zapíše nielen do listingu ku keške, ale aj v rámci exportu kešiek do longdescription súboru gpx.

Informácia o Labkách

Priamo z mapy je možné na pravú myš zobraziť lab kešky. Zobrazujú sa iba tie, ktoré sú súradnicami vo výreze mapy. Podobne sa dajú exportovať ako gpx súbor vo formáte "garmin", tiež len tie čo sú vo výreze.

Informácia o ADB

S rozhraním MTP mám problémy od čias, keď bolo zavedené ako náhrada za massStorage. Je to rozhranie len ťažko použiteľné pre častý prenos údajov...mám pociť, že čím sú android verzie vyššie, tým je rozhranie MTP nepoužiteľnejšie
Rozhodol som sa preto skúsiť na prenos údajov medzi PC a telefónom použiť pomocný nástroj bežne používaný najmä programátormi v "Android studio", ale nielen tam.
Keď som uvidel na webe zive.aktuality.sk článok od Adama Hramadu o ADB rozhodol som sa, že používanie ADB implementujem aj do mozigo
Pls prečítajte si vyššie uvedený článok, je síce písaný ako návod pre odinštalovanie nechceného softvéru od výrobcu telefónov/čo sa tiež môže hodiť/, no mne ide teraz najmä o samotný program ADB...jednoducho vyberte verziu pre svoj operačný systém, potvrďte súhlas s podmienkami použitia a Platform Tools si stiahnite.
Sú tam pekne popísané aj ďalšie prípravné operácie
Sprístupňujeme vývojárske nastavenia
Upresňujem info v článku"...Číslo zostavy a 7x na ňu rýchlo ťuknite..."
Nastavenia pripojenia kábla USB
pozrite si to
Ak by ste mali dáky problém so sprevádzkovaním ADB, môžete sa na mňa obrátiť, rád poradím čo a ako.

Informácia o API

Žial program bude už bez API od Groundspeaku!

MoZiLive -- > MoZiGo

Tým, že som z mozilive odstránil API funkcie a pre všetky informácie musí program ísť cez www sa z neho v podstate stal pôvodný program MoZiGo z ktorého sa mozilive vyvinul. Preto som sa vrátil k pôvodnému názvu.

Hlavné informácie

Ešte neviem ako to bude s jeho šírením, no rozhodne bude free ...

Pre jeho počiatočné stiahnutie je nutné byť zaregistrovaný na domovskej stránke http://mozigo.zubor.net

Od 2.okt.2019 je k dispozícii úvodná verzia inštalačky s názvom MoZiGo_install_2.0.0.0.exe

Odkaz na inštalačku vidia len prihlásení užívatelia

Video návody