Snow

MoZiGo


Chyba exportu pre Navitel

Finálky boli exportované ako originálne súradnice

Ďalšie nástroje

Zakódovanie súradníc do textu a naspäť. Nástroje pre prácu s textom. Encodovanie do rôznych CodePage a BOM informácií

Nájdené Lab kešky

Vynútená zmena z GS

Nové popup menu na GS mape

Cez pridržanie klávesy CTRL a pravú myš - Otvára nové menu pre hľadanie trasy aj po lesných cestách

GraphHopper.com router

Vyuzitie API z tohoto servera na hľadanie trasy aj v horách. Vyžaduje registráciu a získanie vlastného API kľúča./Free/

Luid -> GLxxxx

Logy cez odkaz GLxxxx

Mapy cz

Naposledy som musel nechtiac "spraviť úpravu", ktorá vyradila proxy vnútorný webserver

GLxxxx namiesto Luid v odkazoch nálezov

Luid sa prestal na GS používať...

Click na Home location


opravené

Chyba File not found 01cert.pem

Súbor priložený k inštalačke

Chyba v project-GC


Direct to DB - by mal umožniť sťahovanie na hlavnú stránku

Chyba gpx exportu

Zle otagované finálky

Neviditeľne zmeny

Vynútené zmeny v štruktúrach dát

Hot zoznam kešiek na Slovensku alebo Čechách

Inšpirované z project-gc

Pridaná záložka Externé webové nástroje

Priame webrowsery na Webové nástroje zmenené na linky

Export gpx pre Navitel

Špeciálny formát pre tento typ navigácie

Digitálne podpisy

Inštalačka a vnútorné exe súbory vytvorené mnou sú podpísané certifikátom tak, aby nebolo možné tieto súbory infikovať

Detekovaná a odstránená chyba odinštalácie

Odstránenie adresára MoZiLive_data

Vnútorný webserver pre rôzne mapy.cz

Stabilita zobrazovania mapových tiles

MoZigo

Chyba access violation pri exporte gpx

MoZigo

Digitálne podpisy inštalačiek, MoZiGo.exe, ForMozigo.exe

Zmeny v ForMozigo - JIGIDI

Vylepšenia v pomocníkovi Jigidi - postupné vyfarbovanie od riadku 1 po aktuálny riadok

MoZigo

Využívanie stránky project-gc na rýchlejšie stiahnutie listingov nálezov iba so základnými informáciami.
Vynútené zmeny v hľadaní optimálnej trasy
Export gpx vo formáte vhodnom pre navigáciu Navitel alebo TomTom
Na obrazovke exportov po použití ADB, cez button "Grab Screen" zobrazíte Android obrazovku, ktorá je ďalej ovládateľná cez toolbox

Zmeny v ForMozigo

Vylepšenia v pomocníkovi Jigidi

Zmeny v html na GS II

Vynútená zmena sťahovanie logov

Zmeny v html na GS

Vynútená zmena sťahovanie kešiek

Uzivateľský waypoint do Cgeo

Prenos bodu zo značky na mape GME priamo mapy do Cgeo mapy

GClh elevation, logovanie

Nadmorská výška pri listingu kešky, logovacia obrazovka upravená podľa novej obrazovky

Prispôsobenie sa EdgeBrowserom === ForMoZiGo novej logovacej stránke

"Prekopanie" GClh scriptu pre logovanie na nových "live" stránkach GS

Finder

Hľadanie kešiek poďla názvu v databáze nad mapkou GME

JIGIDI helper

Pomocník na skladanie puzzle

ADB

Ďalšie funkcie na ovládanie mobilu cez ADB v exportoch, ovládanie cez sieť

Helper pre puzzle

Pomocník pri riešení jigidi zabudovaný do ForMozilive

Labky

Filter na rozpracované a nedokončené labky

Locus

Prispôsobenie sa k verzii 4.x resp. 3.x

Úprava bočného panelu

Prispôsobenie sa zmene v GME

Android 13

Podpora pre ADB s verziou 13

Export gpx pre MapSource

Export s podporou gdb formátu pre labky

Labky

Pridané filtre pre zobrazenie sekvenčných resp. nie sekvenčných labiek, ikonky rozpracovaných labiek. Import nájdených labiek doplnený o elimináciu chyby 429

Obrázky z logov

Ako súčasť exportu pre cgeo alebo Locus sú už aj obrázky z logov

Príkazy cez ADB

Základné ovládanie mobilu cez screenshot obrazovku

Exportná obrazovka

Odstránené zistené chyby a nové možnosti spolupráce cez ADB

GME

Možnosti zobrazenia na mapy.cz, freemap.sk

Labky

Vylepšené možnosti zobrazenia

Virtual Cache

Podpora pre takéto kešky - sťahovanie ďalších kešiek okolo "Virtual Stage" virtuálky

Keškomapa

Upravené pre použitie mozigo ako proxy servera pre mapy.cz

Vylepšenia v mape GME

Viaceré trasy naraz

Labky, zoznam nájdených, pozmenené linky na labky

Vynútené zmeny z GS

Uživateľský waypoint

V mape vytvoriť waypoint a ten pridať ku uživateľsky zadaným bodom v listingu kešky

TSP Problém obchodného cestujúceho

Nájdi najkratšiu trasu po ceste na aute,bicykli pešo.

TSP Problém obchodného cestujúceho

Ku Heuristickej metóde pridaný Genetický algoritmus ako ďalšia možnosť pre nájdenie najkratšej trasy obchodného cestujúceho - zatiaľ len pre vzdušnú cestu

GME

Historické mapy v rozlíšení 5~15

GME

Implementovaná podpora pre mapy s apiKey/OpenCycleMa/

Wherigo

Vynútená úprava sťahovania gwc

Project GC

Odstránenie dlhodobej chyby v logike sťahovania dát

Archivované

V prípade coordinate override ukáže pôvodne miesto - musí byť medzi wpt na webe GS

Lidar mapy

Pre každú republiku iný odkaz

Windows 7

Odstránenie hlavných nekompatibilít medzi win 7 a 10,11

GME a Mapy.cz

Sprístupnenie máp a vylepšenie managementu

ForMozigo

Vylepšená komunikácia s MoZigo cez správy windows oboma smermi

Export html pre Sygic

Po otvorení v smart mobile umožňuje jednoduché navigovanie na geokešerské súradnice a ich parkoviská

Waymarky

Drobné zmeny

Pozmenené exporty do gpx

Doplnený Link na navigáciu Sygic pre Parking area

Nearest hľadanie - prispôsobenie sa zmenám

Najstaršie hľadanie vhodné aj pre Basic užívateľov

Basic:Advanced sťahovanie aj nad 10000 kešiek

Rozdelenie krajiny podľa n regiónov umožní stiahnuť n*10000 kešiek

Premium:Advanced sťahovanie aj nad 10000 kešiek

Po stiahnutí 10000 kešiek program ponúkne zmenu filtru s dátumom konca založenia tak, aby bolo možné stiahnuť ďalších 10000 kešiek atď...

Úprava ForMozigo pre spoluprácu s Mozigo s filtrom pre Advanced search

ForMozigo pošle správu Mozigu s linkou na filter pre sťahovanie kešiek

Generátor puzzle

Za pomoci stránky Geopuzzle a databázy nálezov vygeneruje html stránku

Info o aktuálnych geocaching limitoch vášho konta

Ukáže koľko treba ešte čakať, kým sa Vám "dobije kredit" na full sťahovanie

PCN - možnosť exportu do csv alebo xls súboru

Osobné poznámky sa môžu zísť napr, vtedy ak ste prešli na "Basic" členstvo

PCN a Coordinate Override

Stiahnutie poznámok a CooOver do PC pre prípadné iné využitie

Archívne kešky - zobrazenie cez ikonky

Zobrazenie ikoniek z odkazmi na zobrazenie full listingu podľa výrezu mapy [BBOX]

"Altitude path - Výškový profil"

Je možné aj dodatočné vykreslenie výškového profilu trasy

Nové možnosti "Route to"

Vyhľadanie trasy ku keške v teréne

Vylepšený ForMozigo

Drobné zmeny

Wherigo reverse solver

Opravená chyba pre špec. prípady

GCLH skript

Prisposobenie sa verzii 0.11.19

Bookmarky

Zmeny v BM,IL,PQ....lists zoznamoch

GPX export

Klasické garminy G550 a podobné nevedia zobraziť grafické znaky v názve, táto verzia to rieši ich odstráním z názvu

Google Drive V3

Inovované rutiny pre obsluhu GD

Labky

Labky ako virtuálne kešky v c:geo, Locuse a Garmine

Prispôsobenie sa zmenám v listingoch

pozmenené parsovanie z html kódu

EdgeBrowser so skriptom GClh

Logovanie, mapy.cz, groundspeak stránky s využitím GClh

Nové funkcie v programe ForMozigo

QRkód, mapy.cz s históriou, odoslanie, prenos trasy do mobilu cez mail

Záložka Advances search prispôsobená pre Basic/Premium užívateľov

Do inštalácie som vložil zavádzací modul na doinštalovanie podpory pre Microsoft Edge Webview2 Runtime

Inštalácia modulu sa spustí pri prvom spustení ForMozigo

Vylepšená verzia programu ForMozigo a jeho opätovné zaradenie do full inštalácie

Podporný program pre MoZigo na hľadanie trasy cez Google alebo aj Mapy.cz

Zrušenie podpory pre API

Žiaľ program ForMozigo.exe nefunguje tak ako som chcel

Sťahujem ho z inštalácie

Pomocný program ForMozigo

Je to webový browser na báze chromia - ktorého význam bude do budúcna narastať, zatiaľ je použitý externým volaním z mozigo pre stránky sk.mapy.cz

Zobrazenie logov

Button do listingu na rýchle zobrazenie logov

Zmeny v logovaní

Prispôsobenie sa zmenám

Filter na Lab ikony

Vykreslia sa iba Labky vybraté v nastaveniach programu

Waymarking

Súčasné/paralelné sťahovanie až 10 WM stránok

Chyba v PCN

Personel cache note - zmena v html listingu okolo PCN spôsobila chybnú separáciu údajov.

"opted-out user"

Kto je za označením "opted-out user"

Labky

Export do lab gpx dostal parametrizačnú obrazovku, kde je možné nastaviť druh lab gpx exportu a filtrovať obsah podľa vyriešených Labiek

Labky

Dve varianty exportu do gpx kompatibilné pre Locus,CGEO aj Garmin/Monterra. Detail o Labke obsahuje info o nájdení/nenájdení Labky

Labky

Dve varianty exportu do gpx kompatibilné pre Locus,CGEO aj Garmin/Monterra. Detail o Labke obsahuje info o nájdení/nenájdení Labky

OSM mapa

Hľadanie cesty s vynechaním dialnic a platených ciest

Prepracovaný Settings programu

Snaha o zjednoduśenie a sprehľadnenie nastavovacej obrazovky

Finálky cez gpx

Import Coordinate Override a PCN z gpx na GroundSpeak

Sumárny close button pre listingy

Umožnuje uzatvorenie všetkých otvorených listingov naraz

"Nájdi cestu" z detailu o keške

Z detailu o keške kliknutím na "Route to", opravená chyba v "Download GPX"

ADB(Android Debug Bridge) ako spôsob exportu sa stáva súčasťou full inštalácie

Full inštalačka sa pridaním inštalácie ADB zväčšila o cca 5.6MB, systémová PATH sa nemodifikuje, mozigo adb využíva cez priame volania...

Pridanie do zoznamu BM

Z detailu o keške kliknutím na link - pridanie do zvoleného BM

Download gpx

Stiahnutie gpx súboru priamo z detailu o keške

Zmena v hlavičke gpx pre garmin

Kompatibilita s BaseCamp a Mapsource

Chyba exportu addwpt do "starého formátu" gpx

Nadmorská výška v detaile kešky

Po kliknuti na ikonku kesky zobrazí aj nadmorskú výśku - údaj je zobrazený v riadku za krajom

Nefungujúci link na polygone hranice regiónu

Kliknutie teraz otvára obrazovku s filtrom

Chýbajúce addwpt v exporte do gpx

Chýbajúce Addwpt pre neaktualizované listingy - dlhodobá chyba v mozigo

GME+GCLH v GS mape

Po kliknuti na ikonku kesky na mape sa zobrazia posledné logy a vlastný log na keške pokiaľ existuje

"sk.mapy.cz"

Od istej doby router mapy.cz generuje taký link, ktorý IE akejkoľvek verzie nedokáže spracovať, preto sa výsledok nájdenej trasy dá zobraziť len v externom browseri

Úprava funkčnosti Markera "Cross Coordinate"

Po zmene súradníc cez "drag-drop" sa teraz dá použiť ako cieľ routovanie čiže modrý marker(Štart)->žltý marker(Cieľ)

Waymarky

Prispôsobenie sa zmenám, sťahovanie cez "obrazovku filtrov", nový generátor mapky s waymarkami

Príprava na zjednodušený update

Updateovať sa bude dať len exe súbor a nevyhnutné jazykové súbory - od ďalšej verzie

GCLH

Úprava javascriptu - zmeny v html na GS

Úprava šablóny listingu

Vykreslovanie logov s obrázkami a zmena v zobrazení fotohintu

Oprava indexu

Niekedy sa stane, že dôjde k chybnému zobrazeniu miesta kešky na mape, vtedy použite opravný toolbutton.

Odstránené zistené chyby, úpravy programu

Diakritika v spoileroch,niektoré formáty dátumov..., úpravy v prihlasovaní, triedení

Značka pre označovanie polohy

Kliknutie na ikonku "Find My Location" využité na ukázanie presného miesta vybranej kešky z hlavného zoznamu

Novinky

Nová GSmap od groundspeaku, nájdenie kandidátov na odlov FTF,TTF,STF , zobrazenie a skrytie Lab kešiek. Nájdenie kešky pozdĺž trasy ku keške nájdenej programom, záložky s nástrojmi MultiSolver, Encoder-Decoder, Toolbox, zoradenie kešiek podľa modrej značky na mape

Nájdenie potenciálne možných FTF,STF,TTF

Kešky, ktoré majú aktuálne počet nálezov = 0,1,2

Zoradenie kešiek podľa vzdialenosti od modrej značky

Radenie nie je teraz vždy podľa HC, ale vzťahuje sa k modrej značke, ktorú si môžete presunúť kedkoľvek

Okolo trasy

Možnosť hľadania okolo trasy po kliknutí na nájdenú trasu od Modrej značky na mape po "Route to" na info o keške

Adventure Labs

Nájdenie optimálnej trasy pre "rodinu labky"
Vypnutie/zapnutie vrstvy s lab keškami cez GME ikonku

Labky

Prispôsobenie sa zmenám na serveri labiek

Popup menu po kliknutí na link v listingu

Možnosť rýchleho otvorenia v default browseri alebo downlaod & refresh...

Verejné "BM" pre všetkých + Bookmarky pre Premium kešerov, PQ podľa guid

Bookmarky na samostatnej obrazovke, PQ na obrazovke "Nearest"

Nástroj "FP"

Prideľovanie/odobratie Favoritného bodu z listingu ku keške

Nástroj "Ceruzka"

Súradnice Coordinate Override a PCN z listingu ku keške

Zmena v zobrazovaní listingov

Uzatvárateľné tabsheety s listingami

Revízia obrazovky exportov/importov

Podmienené vyradenie/zaradenie rozhrania MTP, FTP

Vynútené HTML zmeny

Inovovaný obslužný script GClh

Zoznam videí o programe

Ďalšie stránky geocachingu v stavanom IE s GClh skriptom

Oprava "falošných" gif ikoniek

GClh v listingu kešky

Listing kešky obohatený skriptom GClh

GME

Úprava získavania súradníc z mapy

Login

Prispôsobenie sa zmenám v prihlasovaní na groundspeaku

Munzee

Prispôsobenie sa zmenám v API na serveri munzee

Labky

Prispôsobenie sa zmenám na serveri labiek

Challenge

Lokálny test plnenia v lua kóde

Do obrazovky filtrov pribudlo spracovanie Protected areas, Protected landscape areas, National parks

Z Groundspeak mapy na pravú myš cez Show je možné vyvolať download pre Chránené územia a národné parky

Úpravy v sťahovaní regiónov

Úpravy v sťahovaní nálezov za pomoci project-GC, zaradenie do regiónov

Hľadanie textu v názvoch kešiek - filtrácia

Výber krajín, regiónov z Labiek použitý aj pre kešky

Úpravy a vylepšenia zobrazení Labiek na mape

LABky vo svete

Úplne nový mapový filter pre regióny celého sveta vychádzajúci z OSM máp

Mikulášska verzia

Všetko potrebné okolo Labiek
Opravené nahlásené chyby

Labky

Import, export z mapy GS

Management máp, upravený skript GME

Vyradené nefunkčné mapy, doplnené linky na náhradné zdroje máp

Management účtov, upravený skript GClh

Správa účtov sústredená do jedného miesta, úprava skriptu na jednoduchšie logovanie.

Exporty

Priame exporty obrázkov do c:geo, Locus, Monterra cez ADB, Satelitná mapa ako obrázok okolia kešky/9x256x256jpg obrázok/ do c:geo
Videonávod - Obrazovka exportov

Mapy sk.mapy.cz

Prispôsobenie sa novým API, upravené funkcie okolo itinerára a ponúkaných trás
Posun mapy je možný len cez kurzorové klávesy!
Plánovanie výletu /trip/ s pomocou mapy.cz

Odstránenie chýb

Hromadné logovanie TB - závislosť na nastavenom jazyku v profile
Kontrola duplicity logovania TB

Odstránenie chýb

Chyba attribútov /tie nové/ pri gpx exporte
Community celebration events pri sťahovaní z mapy
Lokálny test challenge kešiek

Wonders /divy sveta/

Groudspeak pridal do full listingu aj ich ikonky, keška môže byť súčasťou aj starovekých aj novodobých divov

Videonávod o mozigo pre začiatočníkov vytvorené pre potreby https://www.zasipkou.xyz(Toniczech) 2.časť

V tomto dílu si zopakujeme pár věcí a zároveň si ukážeme, jak filtrovat keše podél Vaší trasy. Závěrem ode mě také uslyšíte pár pochval. tomiczech https://youtu.be/Ki4VkN9nrgw

Videonávod nájdenie optimálnej trasy medzi waypointami

Optimalizácia trasy bola možná len medzi súradnicami kešiek, teraz pribudla možnosť skopírovania waypoibntov z listingu kešiek ako keby to boli kešky a tak je možné nájsť vhodnú trasu aj medzi nimi.
https://youtu.be/mCIuWpr26PE

Videonávod o mozigo pre začiatočníkov vytvorené pre potreby https://www.zasipkou.xyz(Toniczech)

https://youtu.be/oK9j_ihf7pk

Verzia programu 20.9.3.14 by mala pracovat aj s windows 10

Zistená nekompatibilita s windows 10. Snáď bol problém identifikovaný správne a najmä odstránený :)...

Verzia programu 20.9.2.12 obsahuje chybu instalacie nových attribútov, stiahnite si ponúknutú opravu 20.9.2.22

StreetView z manuálnej značky na mape

V hlavnom zozname je možné označiť kešky podľa attribútov cez detailný filter.

Doplnenie moziga o 4 nové attribúty

Bonus cache, Part of a power trail, Challenge cache, Geocaching.com solution checker enabled

Zistené a odstránené chyby

Do exportu gpx som pri verzii s "Wonders" exportom vniesol chybu, ktorú som zistil až teraz - verzia 20.8.21.12 to už má opravené.

Posledné videá

Ako na prenos dát s využitím ADB ...
Ako na trasy na mape...

StreetView

Okno detailu kešky po kliknutí na ikonu, je teraz vylepšené o link na streetview, odteraz by to malo fungovať bez ohľadu na použitý jazyk na GS. Podobne aj Lab kešky.

Error "429"

Proti častému sťahovaniu dát sa Groundspeak bráni chybou 429. Posledná verzia ošetruje tento stav čakaním. Je to potrebné najmä teraz pri sťahovaní "Divov sveta"...

Informácia o Zázrakoch sveta

Podobne ako v minulom roku som do programu naimplementoval možnosť zistenia ako sú jednotlivé kešky rozdelené do jednotlivých "kategórií" v zázrakoch sveta.
Z listingu kešiek nie je možné zistiť ako sú kešky zaradené v rámci rozdelenia podľa 14 kategórií. Ak sa však vo filtry sťahovania navolí len jedna zo 14 kategórií budú vrátené len kešky z tejto kategórie. Toto využíva aj program a z územia mapy stiahne postupne vśetky kešky podľa kategórií a poznamená si to do pomocnej tabuľky. Túto informáciu potom zapíše nielen do listingu ku keške, ale aj v rámci exportu kešiek do longdescription súboru gpx.

Informácia o Labkách

Priamo z mapy je možné na pravú myš zobraziť lab kešky. Zobrazujú sa iba tie, ktoré sú súradnicami vo výreze mapy. Podobne sa dajú exportovať ako gpx súbor vo formáte "garmin", tiež len tie čo sú vo výreze.

Informácia o ADB

S rozhraním MTP mám problémy od čias, keď bolo zavedené ako náhrada za massStorage. Je to rozhranie len ťažko použiteľné pre častý prenos údajov...mám pociť, že čím sú android verzie vyššie, tým je rozhranie MTP nepoužiteľnejšie
Rozhodol som sa preto skúsiť na prenos údajov medzi PC a telefónom použiť pomocný nástroj bežne používaný najmä programátormi v "Android studio", ale nielen tam.
Keď som uvidel na webe zive.aktuality.sk článok od Adama Hramadu o ADB rozhodol som sa, že používanie ADB implementujem aj do mozigo
Pls prečítajte si vyššie uvedený článok, je síce písaný ako návod pre odinštalovanie nechceného softvéru od výrobcu telefónov/čo sa tiež môže hodiť/, no mne ide teraz najmä o samotný program ADB...jednoducho vyberte verziu pre svoj operačný systém, potvrďte súhlas s podmienkami použitia a Platform Tools si stiahnite.
Sú tam pekne popísané aj ďalšie prípravné operácie
Sprístupňujeme vývojárske nastavenia
Upresňujem info v článku"...Číslo zostavy a 7x na ňu rýchlo ťuknite..."
Nastavenia pripojenia kábla USB
pozrite si to
Ak by ste mali dáky problém so sprevádzkovaním ADB, môžete sa na mňa obrátiť, rád poradím čo a ako.

Informácia o API

Žial program bude už bez API od Groundspeaku!

MoZiLive -- > MoZiGo

Tým, že som z mozilive odstránil API funkcie a pre všetky informácie musí program ísť cez www sa z neho v podstate stal pôvodný program MoZiGo z ktorého sa mozilive vyvinul. Preto som sa vrátil k pôvodnému názvu.

Hlavné informácie

Ešte neviem ako to bude s jeho šírením, no rozhodne bude free ...

Pre jeho počiatočné stiahnutie je nutné byť zaregistrovaný na domovskej stránke http://mozigo.zubor.net

Od 2.okt.2019 je k dispozícii úvodná verzia inštalačky s názvom MoZiGo_install_2.0.0.0.exe

Odkaz na inštalačku vidia len prihlásení užívatelia

Video návody